Kapuzbasi Selalesi - Kapuzbaşı Waterfalls

Anasayfa


Online Rezervasyon


Kapuzbaşı Yol Haritası


iletisimAltotur Selale Pansiyon
Kapuzbaşı Şelalesi
Yahyalı
Sultan Sazlıgı
Aladaglar-YediGöller
Hacer Ormanı

 
 
       Languages:  


                                                                                                         

Kapuzbaşı Şelalesi > Yahyalı Tanıtımı

 

Yahyalı Adı:  

Yahyalı Ulu Camii bahçesinde türbesi bulunan Yahya Gazi günümüze kadar gelen söylenti ve rivayetlere göre Yahyalı’nın kurucusu ve ilçeye adını veren kişidir

  1075 yılında kurulan Danişmendoğulları beyliği Sivas, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve çevresine hakimdir. Yine bazı Avrupalı tarihçilerle beraber Doğulu tarihçiler, Kayseri ile bütün o yörenin fethinin Danişmendliler’e nasip olduğunu bildirirler.  

Dev Ali (Devlibey) türbesinin kitabe tarihi 1094 olup Yahyalıoğullarıyla birlikte bölgeye gelen Develioğullarının bu tarihten önce yerleştikleri kesindir. Yahya Gazi , Seyid Ali, Benli Gazi gibi alp-eren önderlerden sonra Abdal İlyas, Dede Sultan, Akkoca Sultan, Hoca Ahmed gibi din büyükleri Yahyalı’nın temelinde harcı olan mübarek şahsiyetlerdendir.  

1954 yılında ilçe olan Yahyalı halen Kayseri ili içinde Kayseri ve Develi’den sonra en büyük yerleşim merkezidir.  

 

Sınırları ve Alanı:  

35-36 Doğu meridyenleri, 38-59 Kuzey paralelleri arasında yer alan Yahyalı’nın güneydoğusu Feke(Adana), kuzeydoğusu Develi(Kayseri), batısı Dündarlı ile Sulucaova(Niğde), kuzeyi Develi, kuzeybatısı Yeşilhisar(Kayseri) ve güneyi Aladağ(Adana) ile çevrilidir. Yahyalı, Kayseri iline 107 km . uzaklıkta olup, 11 mahalle, 27 köy ve kasabası bulunan ilçenin merkez alanı 1604 km2, denizden yüksekliği 1210 m .’dir.

 

Yahyalı'da Turizm

Aladağlar Milli Parkı; Kayseri, Adana, Niğde ili sınırlarının  kesiştiği noktalarda ilan edilmiş bir milli parktır. Milli park alanının %60’ı Kayseri ili, %30’u Adana ili, %10’u da Niğde ili hudutları dahilindedir. Türk turizminin geleceği açısından çok mühim olan Aladağlar Milli Parkı’nın Yahyalı sınırlarında doğa harikalarından Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Yedigöller bulunmaktadır.Kapuzbaşı Şelaleleri ve Yedigöller hakkında geniş bilgi yukarıda verilmiştir.


Hacer ormanı;
  Türkiye’nin en iyi post ormanı olması özelliğini taşımaktadır.Etrafı çok dik yamaçlardan oluşmuş, Yedigöllere giriş ve çıkışın gerçekleştirildiği, yaan hayatının varolması ve helikopter iniş pistinin bulunması Hacer Ormanı’nı önemli kılan faktörlerdendir(25).
Türkiye’nin en güzel peysaj alanı  Aladağlar-Yedigöller’den  sonra, Toros Aladağlar Milli Parkı’nın en  önemli ve isim yapmış coğrafyası; kendine has vadi, boğaz ve buzul kayalıklarının güzellikleriyle Yedigöller,Kapuzbaşı kaynak şelaleleri arasında yer alan ve her iki bölgeyi birbirine bağlayan ‘Hacer Ormanı’dır. Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Ulupınar köyünün sınırları içerisinde yer alan ve deniz seviyesinden 2200 m. yükseklikte bulunan Hacer Ormanı’nı kuzey ve güneyden son derece dik ve yüksekliği 3000 m.’nin üzerinde genç buzul kayalıkları çevirir. Çok dik ve genç buzul kayalıklarının arasında oluşan basamak katlarda yaban keçileri yaşarlar. Hacer Ormanı’nda bulunan dört su kaynağından en önemlisi, orman merkezinde bulunan ve çevresi kamp alanı olarak değerlendirilen ‘Soğuk Pınar’dır. 2750 hektar bir alana sahip Hacer Ormanı’nın florasını; göknar, meşe, sedir, ardıç, gürgen, titrek kavak ve karaçam oluşturmaktadır. Hacer Vadisi ve Ormanı’nda keşfedilmeyi bekleyen mağaraların yanında, bilinenlerin en önemlisi Ulupınar köylüsü tarafından ‘doğal soğuk hava deposu’ olarak kullanılan ‘Toprak Taş’ mağarasıdır. Hacer Ormanı turizm, mağaracılık, dağcılık, manzara güzelliği ile Aladağlara takılmış bir inci gerdanlık gibidir(26).(Bkz.Ftğ.6)

Sultan Sazlığı (Kuş Cenneti) ; Son günlerde avcılık, turizm, çevrecilik açısından Türkiye'nin sayılı kuş cennetleri arasında yer alan ve gün geçtikçe önemi artan Sultansazlığı (27) hemen yanı başında tuzlu eko sisteme sahip Yay Gölü ile birlikte 17.200 hektara sahip bir kaynak değerimizdir.
Erciyes Dağı, Aladağ tabiat parkı, Kapadokya milli parkı arasında yer alması ve onların kendine has özellikleriyle bütünleşmesi, Sultasazlığı ve Yay Gölü’nü bölgede daha dikkate değer bir konuma getirmektedir.
İdari bakımdan Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğü Av Koruma ve Üretme Şefliğine bağlı olması nedeniyle bu kuş cennetimizin Yahyalı ile ilgisi doğrudan ortaya çıkmaktadır.

Deniz seviyesinden yüksekliği 1072 m.olan Sultansazlığının göl derinliği en fazla 1.5 m.’dir. Yahyalı’ya 23 km. mesafededir.
Tatlı su eko sistemi bünyesinde tutan Yay Gölü bitki ve hayvanlar için adeta bir cennet oluşturmaktadır. Bölgede 600.000 kırmızı kanatlı flamingo ile birlikte 1.250.000 civarında çeşitli türlerden kuşların yaşadığı gerçeği bölgenin gerçekten bir kuş cenneti olduğunu en güzel şekilde ifade eder. Saha 1968 yılında İsmet Sezer(28) tarafından ortaya çıkarılmıştır.

1971 yılında ise Kara Avcılığı Koruma dayanılarak Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca ‘Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası’ olarak tefrik ve tesis edilmiştir. 1971 yılından bu yana da koruma ve üretim çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir(29).
Sahayı tehdit eden en büyük tehlike Saysallı, Dündarlı ve Yahyalı kocaçay sularının önüne yapılan barajların varlığıdır. Artık bu sular Sultansazlığı’na ulaşamıyor. Yağışlı giden havalarda kuşlar beslenebilecekleri suya kavuşmaktadır.

Aksi taktirde  durak giden havalarda Sultansazlığı ve Yay Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta ve kuşlar için güvenilir bir alan olmaktan çıkmaktadır. İstikbaldeki en iyi çözüm ise Zamantı Irmağı’ndan Ağcaşar Barajı’na su basacak olan ‘Zamantı Projesi’nin biran önce tamamlanması gerekiyor.

Zamantı Vadisi; Zamantı Irmağı’nın taşındığı vadi olup, ilçe hudutları içerisindeki uzunluğu 50 km.’dir. Vadi içerisinde bulunan Yeşilköy köyü ile Büyükçakır arası ‘Rafting’ için bulunmaz bir alandır.
Bu alan AUTDOOR Spor, serüven ve hobi dergisinin 1997 yılı Ocak sayısında;  Bakir suda beş çılgın, kah durgun, kah çılgın sularıyla ‘Rafting’ için yepyeni bir imkan olan Zamantı  Irmağında; sanki ragting yapmıyoruz da, 20. Yüzyıl sonunda ‘SADABAD’da geziyoruz...’ diyerek Zamantı Vadisi’nin bu spor dalı için ne kadar elverişli olduğu vurgulanmış olmaktadır.

Ayrıca Zamantı Irmağı üzerinde 4-5 ve 6. derece zorluğunda çok sayıda parkurun bulunduğu ifade edilmektedir. Yine Zamantı Vadisi içerisinde 10 km.’lik çok dik yamaçlarla çevrili bir alanda mevcut olup, bu alan ‘Doğa Yürüyüşü’ yapmak için çok uygundur.
Zamantı Vadisinde Nisan-Mayıs aylarında 150- 250 m. mesafelerden düşen en az 10 adet şelale oluşur ve Zamantı Nehri’ne dökülür. Ancak zamanla bu şelalelerin suyu çekilir.

Zamantı Kanyonu; Yaklaşık olarak 10 km. uzunluğunda, Zebil Şelalesini de içine alan bir bölgedir. Bir Alman televizyonu tarafından hazırlanan belgeselde bu kanyon için ‘Grand Kanyonu’nu görmek için Amerikalara gitmeye ne hacet’ deniliyor.

Uzun yayladan  çıkan Zamantı Irmağı, Alma dağının batı eteklerinden korkunç girdapları hatırlatan bir vadiden geçer. İşte bu korkunç girdapları hatırlatan vadi ‘Zamantı Kanyonu’dur.

Göllerimiz

Yedigöller
Rakımı 3500- 3756 m. Yüksekliğinde olan bir vadidedir. Karların erimesiyle yüzlerce göl oluşur. Bu göllerden 7 tanesininsuları hiç eksilmez. Bu göllerden birinin derinliği 80 m.’dir. 7 adet kurumayan göl bulunması sebebiyle ‘Yedigöller’ adıyla anılır. Ayrıca Kapuzbaşı Şelalelerinin Yedigöller bölgesindeki eriyen kar sularının beslediği ifade edilmektedir.

Toros Aladağlar Milli Parkı’nın  Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı takım şelaleleriyle birlikte en önemli bölümünü, Aladağların en yüksek ve en geniş platosunu ‘Yedigöller’ teşkil eder.
Fiziki coğrafyası nedeni ile de Türkiye’nin en önemli doğa yürüyüşü alanlarından biridir. Taban yüksekliği ortalama 3100 m. Olan Yedigöller, doğusunda Hacer boğazından itibaren yükselti kaybederek Hacer vadisine ve ormanına, oradan da Kapuzbaşı şelalelerine kadar uzanır.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi sınırları içerisinde yeralan ve Türkiye’nin en güzel peysaj alanlarından birisi olan Yedigöller çepeçevre onlarca zirvesiyle, dağ-buzul gölleriyle, yüksek dağ bitkileri, yaban hayatı, buzul ve buzul kayalıkları ile, Temmuz ayında eşsiz bir manzara ortaya koyar.

Karlı Göl

Temmuz ayının ilk haftasında göl sayısı 80’e ulaşır. Karlar eriyip azaldıkça, sonbahar da, ikinci ilkbaharın çiçekleri açar. Sonra karlar erir ve Aladağlar, Karadağlar olur. Yahyalı ilçesine 60- 70 km. mesafede bulunan Yedigöllere Ulupınar köyü, Hacer Ormanından 6-7 saat süren bir yürüyüşten sonra ulaşılır.

Bu göllerin tamamı kar ve buzul suları ile beslenmektedir. Yahyalı’nın güneyinde yer alan bu harika doğa parçası yaylacılık, buzul ve kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, kampink alanı, balon etkinlikleri ve turizm ekonomisi açısından çok güçlü bir potansiyel değeri ifade etmektedir.

Hacer Boğazı (Yedigöller)

Yedigölleri çepeçevre saran ve adeta Aladağların yılmaz bekçileri olan Kızılkaya (3725m.), Direktaş ( 3510 m.), Engin Tepe ( 3723 m.), Vayvay Tepe ( 3565 m.), Akın Tepe ( 3610 m.), Emler Tepe ( 3623 m.), Tosun Tepe ( 3612 m.) bizlere silmet ve oluşturdukları dağ manzaraları ile Türkiye’nin en güzel açık hava müzesinin ‘Aladağ Yedigöller’ görsel olarak verdiği sert ve korkunç dağ manzaralarına karşı son derece yumuşak ve emniyetli bir doğa yürüyüşü  imkanı vermektedir.
Bu husus Aladağlarda ve Aladağ Yedigöllerinde yapılacak doğa yürüyüşleri için önemli bir avantajdır.

Ağcaşar Baraj Gölü
1986’dan itibaren tatlı su balıkları ile ekonomiye de katkısı olan, Yahyalı’nın kuzeyinde  Develi karayolunun 10. km.’sinde  Ağcaşar köyü sınırlarındadır. Sulama amacıyla yapılan barajın doğu-batı yönleri yüksek tepelerden oluşmaktadır. Şimdiden önemli bir mesire yeri haline gelen baraj gölü Yahyalı’nın iklimini bile kısmen etkilemiştir.

 

Yahyalı Elması :

   İlçemizde yaklaşık olarak 5.000 çiftçi ailesi mevcuttur.Ortalama bir çiftçi ailesinin 4 kişi olduğu kabul edilirse 20.000 kişinin geçimini doğrudan tarım sektöründen karşıladığı anlaşılmaktadır.İlçemizde bulunan ova köylerinden Yerköy,.Mustafabeyli, Kocahacılı,Kopçu, İlyaslı,Yuları Çubuklu ve Senirköy köylerinin ana geçim kaynağını  tarla ziraatı,meyvecilik ve diğer ticari ve endüstri bitkileri tarımı teşkil etmektedir.Meyvecilik denilince hemen akla ilk gelen elma ziraatıdır.

İlçemizin tarıma elverişli arazi miktarı 273.140 dekar olup,bu arazinin 233.440 dekarı tarla ziraatında, 27.990 dekarı meyvecilikte, 11.710 dekarı bağcılıkta kullanılmaktadır.27.990 dekarlık sahayı işgal eden meyvecilik alanının 27.450 dekarında elma tarımı yapılmaktadır. Mevcut elma bahçelerinde Meyve Veren Yaşta Ağaç Sayısı  641.000 Adet, Meyve Vermeyen Yaşta Ağaç Sayısı ise 111.650 Adettir. İlçe Tarım Müdürlüğümüzce yapılan tespit ve araştırmalar neticesinde bu elma bahçelerinde yıllık ortalama  54.900 ton elma üretiminin yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Bu üretimin 15.500 tonu İlçemizde kurulu bulunan 3 adet soğuk hava deposunda, 21.500 tonu kara depolarda muhafaza edilmektedir.Toplam üretimin yaklaşık 17.900 tonu meyve suyu üretiminde değerlendirilmekte olup meyve suyu fabrikalarına verilmektedir. Bu da yöremizde meyvecilikle uğraşan çiftçilerimiz açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Elma yetiştiriciliği yan faktörlerle birlikte İlçe ekonomisine yaklaşık olarak 15.000.000 YTL’lik bir katkı sağlamaktadır.

2005 yılında Elma üretim miktarı Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış olup buda Pazar sıkıntısı ile birlikte fiyatların çok düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla ilçemizde elma pazarlanamamıştır. Soğuk hava depoları tamamen dolmuş olup geri kalan elmalar ise üreticinin elindeki kara depo olarak tabir edilen depolarda saklanmaktadır. Elma Üretimimiz yıllar ortalaması olarak 54.900 ton civarında olmasına rağmen bu sezonda  yaklaşık 75.000 ton’luk rekolteye ulaşılmıştır. Meyve suyu için toplanan elmaların pazarlanmasında da büyük problemler yaşanmaktadır. Kg başına satış fiyatı toplama masrafını neredeyse karşılamamaktadır. Çoğu üreticinin meyve suyu olarak değerlendirilecek elmaları bahçelede çürümeye terk edilmiştir.  Elmacılıktaki bu tip problemlere çare olabilmesi amacıyla İlçemizde Elma Üreticileri Birliği kurulmuştur. Elma Paketleme tesisi ve soğuk hava deposu için projeler hazırlanmış olup kaynak aktarımı beklenmektedir.Kaynak aktarımının gerçekleşmesiyle projeler gerçekleşecek ve elma üreticilerimizin sorunlarına çok büyük ölçüde çözümler bulunacaktır.

 

Son yıllarda oluşan pazar talepleri yeni elma çeşitlerini gündeme getirmiştir. İlçemizde kurulu elma bahçelerinin % 60-65’i 20 yaşının üzerindedir.Dolayısıyla pazarda talep gören çeşitlerin yetiştirilmemesi yüzünden  pazarlama sıkıntısı yaşanmaktadır. İlçemizde son yıllarda tam ve yarı bodur elma  bahçeleri tesis edilmekte olup, pazar payı daha yüksek olan yeni çeşitlerin yetiştirilmesine  başlanmıştır. Özellikle tam bodur elma bahçelerinin tesisiyle ihracata yönelik cins ve kalitede ürün yetiştirilecektir. İhracatın gerçekleşmesi ile de iç piyasada meydana gelebilecek daralmalardan üreticimiz etkilenmeyecektir.Üreticilerimiz tam ve yarı bodur bahçe kurma konusunda heveslidir.Ancak tam bodur elma bahçesi tesisi ilk yatırım maliyeti olarak yüksek miktarda nakit gerektirmesi üreticilerimizin tam bodur elma bahçesi tesis etmelerinde sıkıntılar yaratmaktadır.

 

Ülkemizde elma üretiminde önemli bir yere sahip olan ilçemizde, üreticilerimizin elma hastalık ve zararlılarıyla etkin bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak amacıyla 2004 yılı nisan ayında özel idare kaynaklı olarak bilgisayarlı erken uyarı sistemi kurulmuştur. Böylece üreticilerimizin ilaçlamaları tam zamanında yapmaları sağlanacak, ilaçlama sayısı düşürülecek ve hastalık ve zararlılarla etkin mücadele sağlanacaktır.                Tarla bitkileri ve özellikle meyve üretimi yönünden ülkemizde önemli bir yere sahip olan ilçemizde  toprak ve yaprak analizi yapılabilen tam teşekküllü bir laboratuarın kurulması gerekmektedir.

 

Yahyalı Halısı 

 

Yahyalı Halısı  ülkemizde üretilen el halılarınn en ünlülerinden birisidir. Halılarımız Türkiye'nin her yerinde ve özellikle Avrupa da tanınmakta ve Pazar bulmaktadır. Halıcılık ilçe ekonomisinde en önemli unsurlardan birisi olmasina ragmen , ekonomik krizlerin sürekli devam etmesi , ham madde ve isçilik maliyetlerinin artması , makine halılarının çogalması ve el halılarından ucuz olması üretimde hızlı bir düşüşe neden olmustur. Bu nedenle ilçemizde hemen her evde en az bir tane var olan halı tezgahı sayisi %75 oranında azalmıstır.

Yahyali halıları % 100 yün olması , boyamada tabii boyalar ( kök boyası ) kullanılması , ilmik sayısının sıklığı ve modelleri ile tanınmaktadır. Çamur , asma yaprağı , ceviz kabuğu , ceviz yaprağı , cehri ve benzer bir çok tabii malzeme halı ipi boyamasında kullanılmaktadir. Bu boyaları başkaca el halılarında bulmak mümkün degildir.

Yahyalı halıları kullandıkça ve eskidikçe değeri artan ve rengi solmayan bir özelliğe sahiptir. Maddi olarak enflasyona yenilmeyen bir değerdir Yahyalı Halısı. Yahyalı halısının m2 birim fiyatı ilmik sayısının sıklığına , dokumanın düzgünlüğüne göre değişmektedir. Halılar sergi olarak rahat bir kullanima sahiptir. Divan , Seccade , Yolluk , Mihraplı , Göbekli , Dabazlı gibi değişik ebat ve ölçülere sahip modeller mevcuttur.

Ilçemizde Persembe ve Cuma günleri kurulan halı pazarından ayrıca ilçemizde bulunan halı satışı yapan esnaflardan hatta evlerden bile halı satın alınabilir. Özellikle ; Istanbul , Ankara , Izmir , Bodrum , Antalya gibi büyük sehirlerimizdeki ve Kapadokya gibi turizm beldelerimizdeki halı satışı yapan esnaflarda Yahyalı halısını görmek ve satın almak mümkündür.

 

 

 

 

 


Umre Turları
www.transferpark.com - Havaalanı Transfer - Otel Transferi - vip şoförlü transfer