23

Aladağlar Yedigöller Genel Bilgiler

fjrigjwwe9r0tblKapuzbasi_Icerik:IcerikDetay
Yedigöller:  
Hacer Vadisi'nden hemen sonra ulaşılan 3000-3500 metre rakımlı bir vadide bulunan Yedigöller, Aladağlar zirvelerinin arasında kar ve buzul suları ile beslenir. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla eriyen karlarla oluşan yüzlerce göl içinde yaz-kış kurumadan kalan Yedigöller, çevresi ile birlikte cennetten kopan bir mekanmışçasına hafızalardan silinmeyen eşsiz bir tablo gibidir. Kapuzbaşı Takım Şelaleri'nin de Yedigöller bölgesinde eriyen kar sularıyla beslendiği düşünülmektedir.  
  Doruklardaki cennet: Yedigöller  
  Yedigöller’in Yahyalı ilçesine mesafesi 80 kilometre civarındadır. Yedigöller'e Ulupınar Köyü üzerinden geçilen Hacer Ormanı'ndan sonra 6-7 saat süren bir yürüyüşle ulaşılır. Muhteşem doğasıyla tanınan Hacer Vadisi geçililir geçilmez, vadi sonundan itibaren başka bir doğa harikası ile karşılaşılır: Yedigöller. 

3500-3756 metre rakımlı bir vadide bulunan ve "Yedigöller" adı ile bilinen bu mevkide irili ufaklı yedi adet hiç kurumayan göl mevcuttur. Yedigöller, adını suları hiç eksilmeyen bu yedi gölden alır.

Aladağlar Milli Parkı'nın Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı Takım Şelaleri ile birlikte en önemli bölümünü Aladağlar'ın en yüksek ve en geniş platosunu oluşturan Yedigöller teşkil eder.
 
  Doruklardaki cennet: Yedigöller  
  Göllerin jeolojik oluşumu

Yedigöller Mevkii, ortalama 3100 – 3200 metre yüksekliğe sahip, içinde küçük göllerin bulunduğu genişçe bir kazanı andıran bölgedir. Yedigöller içinde en büyüğü olan Direk Gölü 3150 m rakıma sahiptir. Bu bölgeye IV. jeolojik zamanda buzullar yerleşmiş ve yerleştikleri alanı oymuşlardır. İklimdeki ısınmaya bağlı olarak buzullar ortadan kalktıktan sonra ise çevresi sarılı ve yüksek doruklarla çevrili genişçe bir oyuk ortaya çıkmıştır.

Yedigöller Mevkii'nde önce buzullaşmanın, daha sonra da eriyebilen taşların etkisi sonucu küçük çukurlar meydana gelmiştir. İlkbahar sonu ve yaz başlarında gerek karların erimesi, gerekse yağmur yağışları ile burada çok sayıda göl oluşmaktadır. Temmuz ayı başlarında ise küçük göllerin sayısı 20'yi geçmektedir. Ancak kurak yaz mevsiminde bu göllerin büyük bir kısmı buharlaşarak kurumakta, yalnızca yeraltı suyu ile beslenen birkaç göl kalmaktadır.
 
   
  Bu göllerin tamamı kar ve buzul suları ile beslenmektedir. Yahyalı’nın güneyinde yer alan bu harika doğa parçası yaylacılık, buzul ve kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, kamping alanı ve turizm ekonomisi açısından da çok güçlü bir potansiyel değeri ifade etmektedir.

Aladağlar'ın yükseltileri olan Kızılkaya (3725 m), Direktaş (3510 m), Engin Tepe (3723 m), Vayvay Tepe (3565 m), Akın Tepe (3610 m), Emler Tepe (3623 m), Tosun Tepe (3612 m) Yedigöller’i çepeçevre sarmaktadırlar. Meydana getirdikleri ihitşamlı ve bir o kadar korkutucu manzaraya karşın son derece yumuşak ve emniyetli bir doğa yürüyüşü imkanı vermektedirler.
 

 

 

 

© 2023 Kapuzbasi.com. All Rights Reserved